Етно село

Јаша Томић је мултиетничко место у којем живе Срби, Румуни, Мађари, Руси, Cловаци, Роми, Немци, Македонци. Национални савет руске националне мањине покренуо је пројекат изградње Мултиетничког етно села на начин да свака репрезентативна национална мањина поседује у истом своју кућу у етно стилу, а све укупно чини туристичко смештајни и угоститељски комплекс. Мултиетничко етно село по идејној скици пројекта, простире се на површини 4 хектара и 70 ари земљишта. Поред уређеног трга са главном кућом-гостионицом, простиру се етно куће националних мањина које живе у Јаша Томићу. Са друге стране главног трга и главне куће-дуж целог насеља на 1.5 хектара земљишта је вештачко језеро-рибњак. Рибњак служи искључиво за ловни туризам.Национални савет Руске националне мањине у сарадњи са локалном самоуправом прокренуо је пројекат изградње Мултиетничког етно села у Јаши Томић. Тим поводом првог јуна 2022. у згради општине Сечањ одржана је прва од три планиране промотивне активности којој су присуствовали председница скупштине Драгана Мартон, заменик председника општине Милан Грубор, заменик председнице скупштине и члан националног савета Руске националне мањине Арсен Плахин, чланови општинског већа, начелник општинске управе Славко Ромић и Миљана Милошевић директорица туристичке организације општине Сечањ.
Промоцију је водио тим за промотивне активности који чине: Милован Ћурчић, руководилац тима за промоцију пројекта и председник Националног савета руске националне мањине, Лариса Милић, члан тима за промоцију пројекта и секретар Националног савета руске националне мањине, Арсен Плахин, идејни аутор изградње Мултиетничког етно села, заменик председника Националног савета руске националне мањине и заменик председника Скупштине општине Сечањ и Данијел Магду, Председник националног савета румунске националне мањине.
Мултиетничко етно село по идејној скици пројекта, простире се на површини 4 хектара и 70 ари земљишта. Поред уређеног трга са главном кућом-гостионицом, простиру се етно куће националних мањина које живе у Јаша Томићу. Са друге стране главног трга и главне куће-дуж целог насеља на 1.5 хектара земљишта је вештачко језеро-рибњак. Рибњак ће служити искључиво за ловни туризам.
Национални савет руске националне мањине покренуо је пројекат изградње Мултиетничког етно села на начин да свака репрезентативна национална мањина поседује у истом своју кућу у етно стилу, а све укупно чини туристичко смештајни, спортски и угоститељски комплекс.