Финансијски план за 2019. годину

ЗАПИСНИК СА 7. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 7. СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ (у даљем тексту НСРНМ). Седница је одржана…

Записник са шесте седнице

Национальный совет русского этнического меньшинства Национални савет руске националне мањине  ЗАПИСНИК СА  6 СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА…

Записник са пете седнице

Пословник о раду

 На основу Члана 7 тач.15 Статута, Национални савет руске  националне мањине је на седници одржаној 15.02.2019…

Промена у НСРНМ

Одлука о путним трошковима и дневницама

На основу члана 8  ст. 1 Закона о Националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“, бр.…

Правилник о конкурсима

Национальный совет русского этнического меньшинства Национални савет руске националне мањине, у даљем тексту НСРНМ A на…

Статут

Решење о упису у регистар НСРНМ