Одлука о избору председника НСРНМ 10.12.2022.

З А П И С Н И К са прве седнице Националног савета руске националне мањине, 10.12.22.

З А П И С Н И К са Четврте седнице у 2022. години Националног савета руске националне мањине.

П Р Е П О Р У К А

Записник са електронско-телефонскe седнице (трећа електронска / укупно трећа у 2022.) НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ одржане дана 27. 02. 2022. године.

Записник са електронско-телефонскe седнице (друга електронска / укупно друга у 2022.) НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ одржане дана 15. 02. 2022. године.

Записник са електронско-телефонскe седнице (прва електронска / укупно прва у 2022.) НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ одржане дана 19. 01. 2022. године.

Решење о промени адресе НСРНМ

Записник са седнице НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ (у даљем тексту НСРНМ) одржане дана 06. 12. 2021. године.

Записник са електронско-телефонскe седнице (шеста електронска / укупно девета у 2021.) НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ (у даљем тексту НСРНМ) одржане дана 16. 11. 2021. године.