Родолюб Бошкич (председатель);

Ваня Зеленский (зам. председателя);

Александра Плахин (член).