Национални савет руске националне мањине 

Национални савет је организација којој се законом поверавају одређена јавна овлашћења да учествује у одлучивању, или да самостално одлучује о појединим питањима из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма у циљу остваривања колективних права руске националне мањине на самоуправу у тим областима. 

Национални савет има својство правног лица које стиче уписом у регистар Националних савета, који води министарство, у чијем делокругу су послови људских и мањинских права. 

Национални савет у складу са законом, сарађује са међународним и регионалним организацијама које се баве питањима права припадника националних мањина, са организацијама и установама у матичним државама, као и са националним саветима или сличним телима националних мањина у другим државама.

Чланови Националног савета другог сазива:

Арсен Плахин, Борис Делић, Вања Зеленски, Владимир Ђорђевић, Драган Логвинов, Жанна Кнежевић, Ирина Миљковић, Константин Орлов, Лариса Милић, Марианна Младеновић, Марија Стојков, Милован Ћурчић, Наталиа Коцев, Олга Пугачова, Слободан Николић.

Имена су наведена по азбучном реду.